Archive for oktober 2011

Vinteropplag i Slamsiloen ledig.

JP Lager i Slemmestad (Slamsiloene) tilbyr båtopplag ,samt vask, stoffing og konservasjon.

Se vedlagte PDF for mer info Vinteropplag JP Lager i Slamsiloen

Gresk aften

Styrene i OMBS og OMBF inviterer sameiere og medlemmer i båtforeningen til Gresk Aften i Sekkefabrikken lørdag 29. oktober kl. 19:00. Ta gjerne med en venn eller to. Vi håper flest mulig har lyst og anledning til å treffes i uformelle og nabonære omgivelser.

Se Innbydelse til Gresk Aften fra Styrene i OMBS og OMBF

Havna stenges 17. oktober

Styret håper alle har hatt en fin båtsesong.

Havna ”stenges” 17. oktober, dette innebærer at båtene må tas opp innen denne dato. Mindre landstedsbåter kan ligge i anlegget på eiers egen risiko. Vannet på bryggene kan bli avstengt tidligere ved fare for frost.

Det er ikke registrert alvorlige hendelser i havna gjennom sesongen. Vaktarrangementet fungerer som forutsatt og kommentarene i vaktrapportene blir jevnlig gjennomgått av vaktmester Helstad. Ordningen med redusert/ingen vakt i juli vil bli videreført i 2012.

Vaktlistene for 2011 blir nå gjennomgått, de som ikke har stilt på nattevakt, vil motta krav om innbetaling av kroner 1.000. Styret gjør oppmerksom på at det er mulig å få vikar til å stille som vakt. De som tilbyr vakttjeneste har slått opp dette på informasjonstavla ved båtforeningens kontor.

For øvrig minner vi om våre nettsider www.oddenmarina.no. I tråd med tidligere årsmøtevedtak, vil papirer til Årsmøtene kun bli distribuert elektronisk, dvs. at de må lastes ned fra nettsiden. I god tid før Årsmøtet i 2012 vil det bli sendt en e-post med informasjon om at papirene er tilgjengelige for nedlasting. Den lukkede delen av nettsiden krever passord. De som ikke har passordet eller har problemer med å få tilgang, kan kontakte Tore Maaø på e-post eller mobil 95 26 06 60. Dersom du får ny e-postadresse, nytt telefonnummer eller ny adresse, må foreningen underrettes.

Også i år har det vært god dugnadsånd, Styret ønsker å takke alle som har bidratt til å holde kostnadene nede. Styret ønsker også å takke vaktmester og havnesjef for arbeidet som er nedlagt gjennom sesongen

Styret benytter anledningen til å ønske alle et fortsatt godt 2011 og velkommen til sesongen i 2012.

Med vennlig hilsen
Slemmestad 27. september 2011

For styret OMBF

Tore Maaø, sekretær