Archive for april 2017

Vannet er midlertidig stengt.

Havneanlegget har en vannlekkasje som må utbedres. Feilen er ikke funnet, så det kan trolig gå noen dager ut i neste uke.

Inntil videre er vannet avstengt. Dersom du har behov for vann i en kortere periode, kan det unntaksvis settes på. Ta i såfall kontakt med Havnesjef Trond S.

Referat/protokoll fra årsmøtene.

Referat/protokoll fra årsmøtene er nå tilgjengelige på Årsmøte 2017 (passord)