Årsmøtet 2014 – 27. mars – merk nytt sted.

Velkommen til årsmøte i båtforeningen og bryggesamiet.

Tid:
Kl. 19:00: Odden Marina Båtforening
Kl. 20:30 Odden Marina Bryggesamvirke SA

Sted:
Årsmøtene finner sted på Oslofjordmuseet i Vollen. Kart.
Stedet er valgt, da Gamle Slemmestad Pub er stengt.

Enkel (avgiftsbelagt) parkering i havna i Vollen.

Årsmøtepapirer:
Papirer lastes ned fra medlemssidene (krever passord).
De nåværende vedtektene må den enkelte selv laste ned fra vedtekter.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.