Utleieplasser

Eventuelle ledige båtplasser bekjentgjøres ved oppslag på bryggekontoret i havna eller annonseres på FINN.no
av den enkelte andelseier. Utleier må følge retningslinjer i vedtekter og HÅNDBOK FOR UTLEIE AV BÅTPLASS. Se medlemsidene (passord)

Styret i OMBF leier ikke ut båtplasser.

Mvh. Styret

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.