Søknad om avvik på båtstørelse

medlemsidene så er det nå lagt til nye dokumenter:
– Søknad om avvik på båtstørelse
– Oppdatering på «Håndbok for utleie av båtplass»
– Oppdatering på «Kjøpsavtale båtplass»

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.