Vi trenger ny vaktmester.

Vår nåværende vaktmester har dessverre besluttet å gi seg og vi må derfor finne en erstatter.

Dersom du selv kunne tenke deg, eller kjenner noen som vil bli vår nye vaktmester, så ta kontakt med Havnesjef Trond Stenslet på tlf. 918 98 475 eller e-post trond@stenslet.com for nærmere informasjon.

Styret har besluttet at fremtidig vedlikehold av bryggeanlegget deles opp i forskjellige ansvarsområder, og foreløpig så har vi følgende tanker om fordeling.

– Åpning og stengning av havna, samt forefallende innkjøp og vedlikehold – Vaktmester

– Holde orden på lager og verktøy i «garasjen» – Vaktmester

– Slangetromler og Vannledninger på bryggeanlegget – Vaktmester

– Sjekke over anlegget med mindre forefallende vedlikeholdsarbeid – Vaktmester

– Planlegging og gjennomføring av dugnader – Vaktmester i samarbeide med Havnesjef

– Oppfølging av eksterne leverandører ved endringer og vedlikehold – Vaktmester i samarbeide med Havnesjef

– Følge med på fortøyningsløsninger i havna – Vaktmester i samarbeid med Havnesjef

– Forankring av bryggeanlegget, herunder kjetting, tau, moringer og medfølgende arbeide med dykker – Settes ut til eksterne aktører

– Utskifting av vaiere på bølgebrytere – Settes ut til eksterne aktører

– Elektriske arbeider på bryggeanlegget – ekstern leverandør eller medlemmer med autorisasjon

Mvh.
Styret
Odden Marina Båtforening

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.