Velkommen til Årsmøte 22. april.

Årsmøtene i Odden Marina Båtforening og Odden Marina Bryggesanvirke SA finner sted
22. april 2015 hhv kl 19:00 og 20:30. Sted: Sekkefabrikken.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtene må sendes på mail til ombfstyret@gmail.com Frist: 1/4-2015 kl 16:00


Publisert

i

av

Stikkord: