Havna stenges 17. oktober

Styret håper alle har hatt en fin båtsesong.

Havna ”stenges” 17. oktober, dette innebærer at båtene må tas opp innen denne dato. Mindre landstedsbåter kan ligge i anlegget på eiers egen risiko. Vannet på bryggene kan bli avstengt tidligere ved fare for frost.

Det er ikke registrert alvorlige hendelser i havna gjennom sesongen. Vaktarrangementet fungerer som forutsatt og kommentarene i vaktrapportene blir jevnlig gjennomgått av vaktmester Helstad. Ordningen med redusert/ingen vakt i juli vil bli videreført i 2012.

Vaktlistene for 2011 blir nå gjennomgått, de som ikke har stilt på nattevakt, vil motta krav om innbetaling av kroner 1.000. Styret gjør oppmerksom på at det er mulig å få vikar til å stille som vakt. De som tilbyr vakttjeneste har slått opp dette på informasjonstavla ved båtforeningens kontor.

For øvrig minner vi om våre nettsider www.oddenmarina.no. I tråd med tidligere årsmøtevedtak, vil papirer til Årsmøtene kun bli distribuert elektronisk, dvs. at de må lastes ned fra nettsiden. I god tid før Årsmøtet i 2012 vil det bli sendt en e-post med informasjon om at papirene er tilgjengelige for nedlasting. Den lukkede delen av nettsiden krever passord. De som ikke har passordet eller har problemer med å få tilgang, kan kontakte Tore Maaø på e-post eller mobil 95 26 06 60. Dersom du får ny e-postadresse, nytt telefonnummer eller ny adresse, må foreningen underrettes.

Også i år har det vært god dugnadsånd, Styret ønsker å takke alle som har bidratt til å holde kostnadene nede. Styret ønsker også å takke vaktmester og havnesjef for arbeidet som er nedlagt gjennom sesongen

Styret benytter anledningen til å ønske alle et fortsatt godt 2011 og velkommen til sesongen i 2012.

Med vennlig hilsen
Slemmestad 27. september 2011

For styret OMBF

Tore Maaø, sekretær

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.