Årsmøtet 2012

Årsmøtene i Odden Marina Båtforening (BF) og Odden Marina Andelslag (BA) er berammet til
12. april 2012:

BF: Kl. 19:00
BA: Kl. 20:30
Sted: Gamle Slemmestad Pub, Slemmestad

Nærmere Årsmøtet vil alle medlemmer motta en mail med instruksjon om nedlasting av Årsmøtepaprier. Disse papirene vil bli tilgjengelige på denne websiden, med beskyttelse av et passord.

Medlemmer som vil fremme forslag til Årsmøtet må gjøre dette skriftlig (e-post regnes som skriftlig i denne sammenheng) til sekretæren innen 31.3.2012.

Kontaktinformasjon finner du på Kontakt Oss

Med vennlig hilsen
Slemmestad, 22.1.2012

For Styret i Båtforeningen
Tore Maaø, sekretær

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.