Gjestehavn

Velkommen som gjest til Odden Marina.

Selvbetjent havn kr. 100,- til og med 30 fot, over 31 fot kr. 200.- pr døgn. Havneavgift inkluderer tilgang på vann og strøm.

Avgift skal betales av alle båter som ligger til kai etter kl. 23.00.

Hvert strømuttak kan belastes med max 1000 watt.

Finn ledig plass. Er plassen markert Ledig eller Tilbake sø. 13:00 kan du benytte plassen.


NB! Det er industrihavn på motsatt side med anløp av større båter, slik at gjester 
primært skal benytte plasser på innsiden av bølgebryter inne i havna.

Betaling

På bølgebryteren ytterst i havna står det en tavle, hvor det er en kasse. Det er også montert en kasse på den indre bølgebryteren.

Ta en konvolutt, fyll ut plassnummer og øvrig informasjon på lappen. Legg penger i konvolutten, riv av gjenpart og legg konvolutten i kassen. Fest gjenparten synlig i båten for kontroll.

Dersom avgift ikke er betalt, kan du bli belastet for straffeavgift.

Du kan også betale med Vipps: #98467 ODDEN MARINA BÅTFORENING

Fortøyning i havna

 • Fortøy båten for og akter. Eier skal sørge for at båten skal være forsvarlig fendret mot brygge og utliggere. Ved fast fendring av båtplass skal kun løsning godkjent av styret benyttes. Denne bestilles og monteres av den enkelte båteier. Ved intern flytting av plass er det den enkelte andelseiers ansvar å få flyttet fendringen på plass i ny plassering
 • All ankring og bruk av dregg i havna er strengt forbudt
 • Ingen metallfjærer, sjakler el. i fortøyningen. Innfestningen i bryggeanlegget skal ikke være av metall, men tauet festes direkte eller beskytte det med plast/gummi- slange eller tilsvarende. Ved lås av båt med kjetting, må dette gjøres på en slik måte at kjettingen ikke belastes og slår mot anlegget ved sjøgang
 • Ingen del av båten over bryggekanten
 • Benytt strekkavlastning på fortøyning som er tilrettelagt for båtens størrelse og vekt. Strekkavlastning med metallfjærer eller andre metallkonstruksjoner som kan lage støy er ikke tillatt. Strekkavlastning i gummi eller innebygd fjæring i tauverket skal benyttes
 • Fortøy for uvær, det kan bli svært værhardt ved vind fra Nordlig retning
 • Vær spesielt oppmerksom på støy da havna ligger i et boligområde

Ordensregler i havna

 • Tømming av septik, olje etc. i havna er strengt forbudt
 • Kast søppel i søppelkasser
 • Grilling er forbudt på bryggene
 • Ingen bading inne i havna,  kun på utsiden av bølgebryter
 • Vannslanger er ikke til å leke med
 • Det er forbudt å benytte ball, sykler og skateboard på bryggeanlegget
 • Det skal være ro i havna etter kl. 22.00 alle dager
 • Skulle det oppstå problemer, eller du har behov for hjelp, så kontakt nattevakt eller ring telefon nummer 926 54 552

Støy og forurensning

 • Alle vaiere, seil, tauverk, kalesjer, øsekar, årer, bøtter og andre konstruksjoner og løsøre som kan skape støy ved sjøgang og vind skal være festet slik at det ikke støyer
 • Unødig tomgangskjøring og rusing av motor er forbudt i havna
 • Tømming av septik, olje etc. i havna er strengt forbudt
 • Brudd på ordensreglene og retningslinjer vil medføre bortvisning fra havna
   

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.