Odden Marina under oppusnning

 • Vannet er midlertidig stengt.

  Havneanlegget har en vannlekkasje som må utbedres. Feilen er ikke funnet, så det kan trolig gå noen dager ut i neste uke. Inntil videre er vannet avstengt. Dersom du har behov for vann i en kortere periode, kan det unntaksvis settes på. Ta i såfall kontakt med Havnesjef Trond S.

 • Referat/protokoll fra årsmøtene.

  Referat/protokoll fra årsmøtene er nå tilgjengelige på Årsmøte 2017 (passord)

 • Årsmøte 2017 – 5. april kl 19.00

  Hold av datoen, 5/4-17, da blir det årsmøte. Årsmøtene avholdes den kl 19:00 (OMBF) og 20:30 (Samvirke). Sted: Klubbhuset til SIF i Skolebakken. Saker som ønskes behandlet på møtene sendes til Styret på mailadressen «ombfstyret (at) gmail.com» innen 5. mars 2017 kl. 16:00.

 • Årets første dugnad 3. mai kl 18.00

  OMBF medlemmer! Årets vårdugnad blir delt i to. Den første blir avholdt 3.5. mai fra kl.18.00 og vil ha fokus på renhold og lettere vedlikehold. Den andre dugnaden vil være konsentrert om tiltak for å jevne ut bunnen mellom E og F brygga etter mudring, og evt. andre arbeider på kai/bryggeanlegget. Kommer tilbake til dato […]

 • Referat fra årsmøtet.

  Referat fra årsmøtet er tilgjengelig på Årsmøte 2016 (passordbeskyttet)

 • Velkommen til årsmøtet 2016 – 7.april kl 19.00

  Velkommen til Årsmøtet i Odden Marina Båtforening og Odden Marina Bryggesamvirke. Når: 7/4-2016 kl 19.00 Sted: SIF klubbhus, Skolebakken Slemmestad. Årsmøtepapirer finner du på medlemsidene (passordbeskyttet). Innkalling Årsmøter 2016

 • Referat fra årsmøtene 2015 er lagt ut

  Referat fra årsmøtene finner du på Årsmøte 2015 (passordbeskyttet)

 • Velkommen til Årsmøte 22. april.

  Årsmøtene i Odden Marina Båtforening og Odden Marina Bryggesanvirke SA finner sted 22. april 2015 hhv kl 19:00 og 20:30. Sted: Sekkefabrikken. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtene må sendes på mail til ombfstyret@gmail.com Frist: 1/4-2015 kl 16:00

 • Havna er stengt – åpner 10/4-2015

  Hei. Havna er nå stengt, og vi ønsker velkommen tilbake til en flott båtsesong neste år. For de som fortsatt tau hengende på brygga, vær rask med å hente disse. Hengende tau vil trekke ned brygga, når isen kommer, og må fjernes. Vennlig hilsen Styret

 • Vi trenger ny vaktmester.

  Vår nåværende vaktmester har dessverre besluttet å gi seg og vi må derfor finne en erstatter. Dersom du selv kunne tenke deg, eller kjenner noen som vil bli vår nye vaktmester, så ta kontakt med Havnesjef Trond Stenslet på tlf. 918 98 475 eller e-post trond@stenslet.com for nærmere informasjon. Styret har besluttet at fremtidig vedlikehold […]