Velkommen til årsmøtet 2016 – 7.april kl 19.00

Velkommen til Årsmøtet i Odden Marina Båtforening og Odden Marina Bryggesamvirke.

Når: 7/4-2016 kl 19.00
Sted: SIF klubbhus, Skolebakken Slemmestad.

Årsmøtepapirer finner du på medlemsidene (passordbeskyttet). Innkalling Årsmøter 2016

Referat fra årsmøtene 2015 er lagt ut

Referat fra årsmøtene finner du på Årsmøte 2015 (passordbeskyttet)

Velkommen til Årsmøte 22. april.

Årsmøtene i Odden Marina Båtforening og Odden Marina Bryggesanvirke SA finner sted
22. april 2015 hhv kl 19:00 og 20:30. Sted: Sekkefabrikken.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtene må sendes på mail til ombfstyret@gmail.com Frist: 1/4-2015 kl 16:00

Havna er stengt – åpner 10/4-2015

Hei.

Havna er nå stengt, og vi ønsker velkommen tilbake til en flott båtsesong neste år.

For de som fortsatt tau hengende på brygga, vær rask med å hente disse. Hengende tau vil trekke ned
brygga, når isen kommer, og må fjernes.

Vennlig hilsen
Styret

Vi trenger ny vaktmester.

Vår nåværende vaktmester har dessverre besluttet å gi seg og vi må derfor finne en erstatter.

Dersom du selv kunne tenke deg, eller kjenner noen som vil bli vår nye vaktmester, så ta kontakt med Havnesjef Trond Stenslet på tlf. 918 98 475 eller e-post trond@stenslet.com for nærmere informasjon.

Styret har besluttet at fremtidig vedlikehold av bryggeanlegget deles opp i forskjellige ansvarsområder, og foreløpig så har vi følgende tanker om fordeling.

– Åpning og stengning av havna, samt forefallende innkjøp og vedlikehold – Vaktmester

– Holde orden på lager og verktøy i «garasjen» – Vaktmester

– Slangetromler og Vannledninger på bryggeanlegget – Vaktmester

– Sjekke over anlegget med mindre forefallende vedlikeholdsarbeid – Vaktmester

– Planlegging og gjennomføring av dugnader – Vaktmester i samarbeide med Havnesjef

– Oppfølging av eksterne leverandører ved endringer og vedlikehold – Vaktmester i samarbeide med Havnesjef

– Følge med på fortøyningsløsninger i havna – Vaktmester i samarbeid med Havnesjef

– Forankring av bryggeanlegget, herunder kjetting, tau, moringer og medfølgende arbeide med dykker – Settes ut til eksterne aktører

– Utskifting av vaiere på bølgebrytere – Settes ut til eksterne aktører

– Elektriske arbeider på bryggeanlegget – ekstern leverandør eller medlemmer med autorisasjon

Mvh.
Styret
Odden Marina Båtforening

Havna stenger 19.oktober

Styret håper alle har hatt en fin 2014 båtsesong og fått utnyttet den fantastisk sesongen i båten.

Havna ”stenges” 19 oktober, dette innebærer at båtene må tas opp innen denne dato. Mindre landstedsbåter kan ligge i anlegget på eiers egen risiko. Vannet på bryggene kan bli avstengt tidligere ved fare for frost.

Alle som ligger etter 19 oktober ligger på egen risiko.

Ny vaktinnstruks

Vaktinnstruksen ble oppdatert nå i juli. For medlemmer så kan dere finne vaktinnstruksen på medlemsidene.

Søknad om avvik på båtstørelse

medlemsidene så er det nå lagt til nye dokumenter:
– Søknad om avvik på båtstørelse
– Oppdatering på «Håndbok for utleie av båtplass»
– Oppdatering på «Kjøpsavtale båtplass»

Utleieplasser

Eventuelle ledige båtplasser bekjentgjøres ved oppslag på bryggekontoret i havna eller annonseres på FINN.no
av den enkelte andelseier. Utleier må følge retningslinjer i vedtekter og HÅNDBOK FOR UTLEIE AV BÅTPLASS. Se medlemsidene (passord)

Styret i OMBF leier ikke ut båtplasser.

Mvh. Styret

Småbåtguide indre Oslofjord

Oslofjorden byr på fantastiske natur- og friluftsopplevelser. Guiden og kartet gir en enkel
veiledning for trygg ferdsel på fjorden. Her finner du informasjon om gjestebrygger,
badeplasser, fartsbestemmelser og verneområder. Vi ønsker deg en fin tur på fjorden.

Se guiden på denne linken Småbåtguiden indre Oslofjord.(pdf)

Last ned fra App StoreLast ned fra Android Market