Om Oss

Odden Marina Båthavn

Odden Marina ligger ved Gamle Slemmestad Sentrum, i det havnebassenget hvor Norcem har sin virksomhet på Slemmestad. Det er mange år siden Norcem har hatt produksjon i anlegget på Slemmestad. Det er i dag kun lager og logistikk funksjoner. I forbindelse med nedleggingen av produksjonen på Norcem, ble det frigitt arealer til boligbygging på østsiden av havna.

I perioden 1995-96 ble Odden Marina Boligsameie ferdigstilt med 95 selveierleiligheter på industriområdets østlige del. I forbindelse med utbyggingen ble også den østre delen av havna omregulert til småbåthavn og gjestehavn.

Utbygger av området gikk konkurs før småbåthavna ble realisert. Rettigheten til utbygging av havna ble overdratt til Odden Marina Båtforening før konkursen. Gjennom en langvarig og tung prosess greide man til slutt å få til byggestart av havna i 2003. Havna var klar med 85 båtplasser til sesongstart 2004. Alle plassene fungerer også som gjesteplasser når båteier er ute med egen båt.

Anlegget er relativt kostbart da det ligger utsatt til mot nordøst (Oslo) og større bølgebryterkonstruksjoner var nødvendig for å skape en trygg havn. Anlegget er finansiert gjennom et andelslag og driftes av båtforeningen.

Det lokale næringslivet har bidratt til etablering av informasjonskilt og traller i havna. Til gjengjeld har de fått presentere seg på informasjonsskiltene og trallene.

Utforming av havna er gjort i samsvar med lokale næringsinteresser, offentlig kommunikasjon og Odden Marina Boligsameie, for å få en hensiktsmessig løsning både på kort og lang sikt.

Båtforeningens overordnede mål

  • Etablere en småbåthavn og gjestehavn for beboerne på Odden og i Gamle Slemmestad Sentrum, slik de var forespeilet ved utbygging og etablering av Odden Marina Boligsameie
  • Utvikle det maritime fortrinnet og særpreget som kjennetegner Slemmestad
  • Utvikle havna i Slemmestad og området rundt i samarbeid med lokalsamfunnet, næringsinteressene og Røyken kommune

Delmål

  • Etablere enighet om utforming i samarbeid med interessenter av havneområdet
  • Få på plass det finansielle grunnlaget
  • Få godkjenning for planen i Røyken kommune
  • Få dialog og avtale med en seriøs og kompetent utbygger
  • Teknisk utvikling av havna i forhold til vind, strøm og is
  • Etablere infrastruktur, vann, strøm, sanitæranlegg med mer

En gylden mulighet for Gamle Slemmestad Sentrum

Gamle Slemmestad sentrum har i mange år hatt en stagnasjon som område for nyskaping og trivsel. Gjennom utbyggingen av boligområdene på Odden og nå på Heiman, etableres det et levende miljø som kan gi grunnlag for utvikling og vekst. Hurtigbåten til Oslo har gjort området mer attraktivt kommunikasjonsmessig. Eksisterende beboere og innflyttere kommer med ønsker om å få mer ut av nærmiljøet, og engasjerer seg i dette arbeidet. Vi ser på etablering av småbåthavn i pollen som et viktig videre bidrag i dette arbeidet. Båthavna har stor lokal oppslutning og vil berike nærmiljøet både sosialt og forretningsmessig. Båtforeningen har medlemmer både fra Odden Marina Boligsameie, Gamle Slemmestad sentrum og nærmiljøet forøvrig.

Hva ville Drøbak vært uten småbåthavn

Et lokalmiljø i vår nærhet som har blomstret og som står fram som et svært attraktivt miljø både for privatpersoner og næringsliv er Drøbak. Jeg tror de har klart å utnytte sin maritime tilknytning maksimalt. Hvorfor ikke utnytte denne muligheten for Gamle Slemmestad Sentrum også. Vi har mange servicetilbud i nærmiljøet og sammen med en godt fungerende småbåthavn og maritimt miljø, bør dette bidra til et løft for området.

Vinn-vinn for alle parter

Da medlemmene i Odden Marina Båtforening har bosted i umiddelbar nærhet til havna, vil belastning på vei og parkering være helt ubetydelig og derved ikke kreve investeringer i infrastruktur. Vinteropplag vil foregå ved andre lokasjoner, og mange av medlemmene bruker vår nabohavn Slemmestad Båtforening på Bjerkåsholmen. Havneanlegget er privat drevet og finansiert og vil ikke på noen måte belaste kommunens økonomi. Det er en vinn-vinn situasjon for både nærmiljøet og kommunen.

Sesongen 2006

I henhold til overordnede målsetninger ønsket vi i sesongen 2006 å etablere et mer presentabelt inntrykk av båthavna. Dette ble gjort ved å fjerne de siste rester av Norcem sine gamle installasjoner på østsiden av havna, og oppjustere fronten på den gamle sementbrygga, mudre opp bekkeløpet og lede ferskvannet ut av havna. Dette er også tiltak vi mener vil forbedre forholdene for oppgang av ørret i Bøbekken. Dette ble gjennomført i samarbeid med Røyken Kommune og finansieres ved å utvide havna med ca. 10 nye båtplasser utenfor den nye betongbrygga som også leder ferskvannet ut av havna. Vi inngikk også et samarbeid med Slemmestad brygge om å pusse opp og leie det gamle pumpehuset innerst i havna.

Oppjusteringen av området og hovedkaia ble i hovedsak ferdigstilt til 17. mai 2006.

Siste finpuss vedrørende ferdigstillelse av atkomst og innerste kaiområde avventer endelige planer vedrørende åpning av Bøbekken og etablering av endelig veitrase og parkeringsplasser.

Med vennlig hilsen
Odden Marina Båtforening

Leif B. Paulsen
Styreformann